Magdalena Ujević Bošnjak tijekom izlaganja na konferenciji IWA Biofilms 2022