Nekategorizirano

Održana konferencija “IWA BIOFILMS 2022”

Konferencija IWA Biofilms 2022- Processes in Biofilms: Fundamentals to Applications održana je od 6. do 8. prosinca 2022. godine na otoku Phuket na Tajlandu. Na konferenciji je sudjelovala  dr.sc.  Magdalena Ujević Bošnjak s usmenim priopćenjem na temu „Determination of six odor compounds and fluorescence components in biofilm from drinking water distribution systems“. U okviru konferencije održana je i radionica „Biofilmovi u distribucijskim sustavima“ na kojoj je dr. sc. Ujević Bošnjak također aktivno sudjelovala.

Prošireni sažetak rada objavljen je u zborniku radova i može se vidjeti ovdje: Determination of six odor compounds and fluorescence components in biofilm from drinking water distribution systems