Nekategorizirano

Održana radionica „Procesi koji se odvijaju u vodoopskrbnim sustavima“

1.7.2022. održana je radionica „Procesi koji se odvijaju u vodoopskrbnim sustavima“ u Školi narodnog zdravlja “Andrija Štampar. Cilj radionice bio je upoznati sve zainteresirane, naročito predstavnike vodovoda i zavoda za javno zdravstvo s rezultatima prikupljenim u projektu Procesi koji se odvijaju u vodoopskrbnim sustavima koji financira Hrvatska zaklada za znanost. Osim toga, cilj održane radionice bio je i predstaviti smjernice za praćenje i kontrolu kvalitete vode u Republici Hrvatskoj. Glavne teme obrađene u sklopu radionice su organska tvar, nusprodukti dezinfekcije, tranzicijski učinci promjene vode koja se koristi za potrebe vodoopskrbe, naslage na unutarnjim stijenkama cijevi i biološka stabilnost vode. Predavanja su održali dr. sc. Magdalena Ujević Bošnjak, dr. sc. Livia Kurajica i Jurica Štiglić, dipl. ing. Nakon predavanja održana je diskusija.