O projektu

Projekt UIP 2017-05-3088

Istraživanje procesa koji se odvijaju u vodoopskrbnim sustavima

Voditeljica projekta: dr. sc. Magdalena Ujević Bošnjak, dipl. ing.

Trajanje projekta: 1. 4. 2018. – 31. 3. 2023. god

 

Sažetak:

Fizički, kemijski i biološki procesi koji se odvijaju u vodoopskrbnim sustavima znatno utječu na kvalitetu vode koja se isporučuje potrošačima. Gotovo svi vodoopskrbni sustavi sadrže naslage krutih tvari. Prethodna istraživanja su pokazala da naslage bogate željezom u distribucijskim sustavima mogu akumulirati elemente u tragovima, čak i kada su oni prisutni u vodi za piće u koncentracijama nižim od maksimalno dopuštenih koncentracija, s mogućnošću naknadnog otpuštanja i transporta prema potrošačima u razdobljima velikog protoka.

Procesi koji se odvijaju u vodoopskrbnim sustavima su vrlo složeni, a na njih utječu biotički i abiotički čimbenici. Promjene u sustavu, na primjer početak korištenja dezinfekcijskog sredstva ili prelazak na drugu vrstu dezinfekcijskog sredstva, utječu na kemizam vode i mogu uzrokovati lošiju kvalitetu vode kod potrošača negoli je bila na izlazu iz postrojenja za obradu vode. Osim toga, pokazalo se da nusprodukti dezinfekcije, kao što su halooctene kiseline (HAA), koji nisu regulirani u Europskoj uniji, ako su prisutni s trihalometanima (THM), potiču otpuštanje kontaminanata iz naslaga u vodenu fazu.

Glavni je cilj ovog projekta istražiti fizikalno-kemijske i mikrobiološke procese koji se odvijaju u vodoopskrbnim sustavima u različitim uvjetima i utječu na otpuštanje kontaminanata iz materijala nakupljenog u vodoopskrbnoj mreži. Istraživanje će se provesti u tri vodoopskrbna sustava u Hrvatskoj s različitim sastavom voda. Uzorkovat će se te kemijski i mikrobiološki analizirati uzorci vode i naslaga. Također će se provesti laboratorijski eksperimenti kako bi se dalje proučavali uočeni procesi. Rezultati će se statistički obraditi, a procesi koji se odvijaju u vodoopskrbnim sustavima će se modelirati. Budući da je opskrba zdravstveno ispravnom vodom za piće temelj javnozdravstvene zaštite stanovništva, izvršit će se procjena rizika za ljudsko zdravlje vezana za prisutnost nusprodukata dezinfekcije (THM i HAA) u vodi za piće.